Nye styremedlemmer ! Valgkomitéen ønsker innspill nå :)

Skrevet av Ingvild Dingstad

Fra neste årsmøte i februar 2013 er det tre styrerepresentanter som er på valg. En styreleder og to medlemmer. Valgkomiteen ønsker seg kandidater til disse vervene.

Benytt anledningen til å være med på å påvirke beslutningene som tas. Dersom noen er interessert og lurer på hvilke oppgaver som faller innunder vervene er det bare å ta kontakt med valgkomiteen.

Kjersti Rolfsen mobil 95260998, Tore Grødem 90614719 eller Elisabeth Steiro 46412014″