Samarbeidsavtale Flint Tønsberg Håndball og BeLu Trafikkskole

Skrevet av flintmarked

Flint Tønsberg Håndball og nystartet BeLu Trafikkskole har inngått en to-delt samarbeidsavtale der BeLu Trafikkskole gir medlemmer av Flint Tønsberg rabatt på føreropplæring og det gis kick back tilbake til Flint Tønsberg Håndball ved verving av nye elever til BeLu Trafikkskole.

Se vedlegget for mer informasjon!