Tidligere lag

Skrevet av NTH

Her samler vi informasjon om tidligere lag i Flint Håndabll.