Trener for J96 er Rune Grading, mobil 41470084, mail: rune@grading.no

Oppmann er Sven Erik Flåten, mob 90785643