Her samler vi informasjon om tidligere lag i Flint Håndabll.