Flint Håndball bruker ET Cetera Profil AS som sin faste leverandør av reklameløsninger.
Flint Håndball anbefaler at alle sponsorer og medlemmer benytter ET Cetera Profil som leverandør av reklamemateriell.