Consilio kommunikasjon er vår samarbeidsparter innen ekstern kommunikasjon f.eks. annonseproduksjon, kampprogrammer mm.