J-05 trener i Sandeåsenhallen tirsdager fra kl 17.00-18.00.