Alle som arbeider med barn og unge skal fremvise en politiattest på at de er skikket for dette. I Flint Håndball tar vi nå en ny runde på dette. Alle oppmenn og trenere må dermed vise politiattest.

Som kjent kreves det politiattest fra voksne som jobber med og blant barn og ungdom.

Flint Tønsberg Håndball krever at alle oppmenn og trenere for lag J/G16 og yngre skal fremvise politiattest.Fortsatt (januar 2012) mangler vi noen!

Rent praktisk ber styret om at de som innehar disse rollene, snarest mulig laster ned skjemaet nedenfor, fyller ut personlig info og leverer skjemaet til et av styrets medlemmer; Ingvild Dingstad. Hun treffes på e-post: ingvilddingstad@gmail.com eller mobil 480 22 855 – alternativt legg skjemaet i en konvolutt i postkassen i Østre vei 17. Ingvild fyller inn hvilket verv hver enkelt har og sender søknadene samlet til Politiet i Tønsberg.

Hver enkelt søker, vil få sin egen politiattest i retur fra politiet og må forevise denne til Ingvild. Dette kan skje via mail eller ved å legge den i postkassen. Attestene makuleres så.

Søknadsskjema finnes her.

Les mer om dette på idrett.no