Sparebank1 Nøtterøy- Tønsberg er en viktig aktør i vårt nærområde og en god støttespiller for lokalidretten, både å elite og breddeplan. Vi er stolte av å ha et godt, lojalt og nært samarbeide med vår generalsponsor. Sammen er vi sterke!