Vi ønsker Norsk Enøk og Energi A/S velkommen som personlig sponsor for Vivi Storvang og takker for støtten!