Kl 18.00 på møterommet skal det velges ny styreleder. Vel Møtt!