Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Alle med verv i de ulike lagorganisasjonene i Flint Tønsberg Håndball skal ha politiattest. Politiattestene sendes til leder UU ferdig utfylt, leder UU sjekker at personen som etterspør signatur har vervet, og sender det videre til Rita Aase for signering. Gyldig politiattest skal forevises leder UU.

Se mer info fra Norges idrettsforbund her