Vedlagt ligger signert årsmøteprotokoll fra årsmøte avholdt 30 april 2020.