Tommel opp også fra fylkesmannen ifm søknaden om lånegaranti for ny Flinthall.

Dermed er alt det formelle på plass, og stiftelsen kan begynne byggingen av ny håndballhall ved Slagenhallen allerede i sommer.

Den nye håndballhallen er kostnadsberegnet til noe over 63 millioner kroner, og stiftelsen håper at den kan være klar til bruk i februar 2021.

Vi vil holde dere løpende orientert om fremdriften. Allerede nå i sommer forventes det at grunnarbeidene kommer igang.

Ny Flinthall under planlegging
Slik kan den nye Flinthallen bli seende ut.