Ansvarlig : Petter Dybdahl ( styreleder ) , tlf 934 80 627

Medisinsk ansvarlig : Ruth Karin Kjellemo, tlf 930 33 965

Fra 4 mars gjelder følgende :

Stans i alle treningsaktiviteter etter kommunens varsel om nedstegning.

Generelt

Ved eventuell smitte eller mistanke om smitte så skal personene over kontaktes umiddelbart.

For alle lag utenom Flint Elite ( Rema 1000 ligaen hvor det er egne rutiner og beskrivelser ) så gjelder følgende regler i tillegg til de normale smittevernsreglene :

Flinthallen – 10 tilskuere. 5 for hvert av lagene og forbeholdt de som kjører.

Slagenhallen – 30 tilskuere hvor det forutsettes stoler med en meter avstand eller at man sitter på tretribunen hvor det er avmerket hvor man skal sitte med minst en meters avsatnd.

Garderober – Man kan ikke anta at garderobene er åpne i noen av hallene. Renholdskapasitet og belegg i hallen vil avgrense bruk av garderober. Dusjene er uansett stengt.

Tilgang til banen for spillere – Ingen skal gå på banen før forrige lag har forlatt spilleflaten og nødvendig vask / desinfisering er foretatt. Sekreteriatet vil gi klarsignal.

Tilskuere : Vis hensyn og man kan ikke bli stående dersom det ikke er ledige sitteplasser.

Registrering – Registrering vil først og fremst skje via qrona.nif.no og QR koder vil være tilgjenglig for skanning på vei inn til hallen. Det er opprettet en kode for Slagenhallen og en for Flinthallen.

Kiosk – I Flinthallen blir det ikke kiosk. I Slagenhallen kan det fra gang til gang bli satt opp en mini kiosk.

Inngang – I Flinthallen blir det ikke innkrevd inngangspenger da vi kun kan ha 10 tilskuere. I Slagenhallen vil det kun bli mulig å betale med Vipps.

Vi forholder oss til NHF sine smittevernsregler og disse er beskrevet her :

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Andre svar på spørsmål finnes også på NHF sine sider :

https://www.handball.no/nyheter/2020/08/handball-og-korona-sporsmal-og-svar/

Smittevernmerke: Hold avstand - SJ Design Shop