Norges håndballforbund (NHF) har følgende visjon: Håndball for alle!

Breddehåndball er selve grunnmuren om denne visjonen kunne nås. Breddehåndballen skal både skal være et tilbud om fysisk aktivitet, så vel som en sosial læringsarena, samtidig som Bredden er det som skaper grunnlaget for videre utvikling av talenter til topphåndballen.

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Les mer om dette her.