Med Folksom på laget har vi med oss en samarbeidsparter som ønsker stedsutvikling og folksomme steder, nøyaktig hva vi ønsker med vår nye hall som står ferdig i Mars 2021. Ikke bare støtter de oss økonomisk, de hjelper oss også med gode kontor-/ og møtelokaler når vi trenger det, i deres Friends at work som er et coworking fellesskap i hjerte av Tønsberg.

Kan du fortelle litt om Folksom?

Folksom har ambisjon om å være en ledende eiendomsutvikler og eier mellom Oslo og Telemark, med base i Tønsberg. Vi vil ta en tydelig posisjon som utvikler av attraktive steder og møteplasser i regionen med investering i eiendommer i sentrale knutepunkt, bystrøk og bosteder. Vi skaper folksomme steder.

Folksom har vært vært med å støtte klubben i en årrekke, hvorfor velger dere det?

Flint og Folksom jobber på mange måter med det samme, nemlig utvikling av lokalsamfunnet. Vi i Folksom er genuint opptatt av by- og stedsutvikling, og der hvor vi bygger infrastruktur, bygger Flint kultur og aktivitet. Disse tingene går hånd i hånd.

Folksom ønsker å skape «folksomme steder», og planlegger et større prosjekt på Tolvsrød, fortell litt om det.

Vi ønsker å lage en grønn og trivelig lokal landsby med møteplasser på bakkeplan, nærbutikker og et koselig torg der folk kan føle seg hjemme. Vi vil at Tolvsrød Torg skal være det trygge torget hvor du vokser opp, etablerer familie og tar vare på relasjonene til dine venner gjennom hele livet.

Tolvsrød Torg vil gi plass til rundt 120 boliger fra 30 til 130 kvm og 25 næringsdrivende og nærbutikker. Boligområdet rundt torget og butikkene vil preges av gjennomgående åpne gater og «grønne lunger» som skal gi hvile i fellesarealene. Her vil det også komme et spennende grendehus med uteservering og andre funksjoner for lokalmiljøet. 

A picture containing outdoor, building, sky, grass

Description automatically generated

Flint Tønsberg håndball holder i disse dager på å bygge ny hall, som vi ønsker skal bli veldig folksom! Hva tror du det betyr for nærmiljøet?

Jeg tror det betyr mye for nærmiljøet å få en slik hall i nærområdet. Det bidrar til å bygge en sterkere identitet og tilhørighet for Flint Håndball. Flinthallen vil bli en naturlig møteplass for folk. Også er det jo veldig gøy med skikkelig folkeliv på tribunene når det spilles hjemmekamper.

Takk for praten, og god jul og godt nytt år!