Vi hadde et ønske om å bruke erfaring fra bl.a. Eliteserie kamper til å arrangere håndballskole i Vinterferien. Stort sett var det kun Flint spillere i alderen 6-9 år som var påmeldt. Myndighetenes regler for arrangement sparket ben under denne muligheten. Skolen ble avlyst på torsdag.

Vi har et sterkt ønske om å gjøre mer for de yngste og det var derfor med skuffelse vi mottak beskjed fra statsforvalteren at en håndballskole går under arrangements reglene og at det kun kan være 10 deltagere i hele Slagenhallen. Vi mente håndballskolen var mer som en vanlig trening for de yngste, bare enda bedre organisert ift smittevern og derav ikke skulle behandles som arrangement.

Vi skjønner at det er mange situasjoner å forholde seg til. Men vi mener det er viktig med mer nyanserte retningslinjer som bl.a. kan omhandle hvordan en håndballskole kan arrangeres ; F.eks. maks 20 personer, kohorter, garderober, renhold, helse ærklering etc. Varer denne pandemien ut hele 2021 så må vi strekke oss litt lenger ift å kunne arrangere flere aktiviteter enn idag. Disse aktivitetene må selvsagt være under protokoller som ikke setter folks helse- eller smittevern i fare.

Vi har en god dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg, som også er veldig opptatt av de unge og deres aktivitetsnivå. Men både han og vi er selvsagt enige om at reglene må følges og vi har stor forståelse for at dette ikke er enkelt. Men det er lov å ønske seg noe. Øverst på vår liste er nye retningslinjer som bidrar til mer aktivitet enn idag for de unge.

Nå er påmeldingsavgifter returnert til alle påmeldte deltagere. Disse er nok skuffet og må legge nye planer for de 3 første dagene i vinterferien. Men det kommer bedre tider og vi gleder oss til å se denne gjengen tilbake på håndballskolen når denne igjen kan arrangeres.