Den sportslige planen setter retningslinjer for hvordan vi skal planelegge og gjennomføre aktiviteter fra de minste til de eldste. Dette er et flott verktøy for de som kommer nye inn i klubben og den gjør at vi får en rød tråd opp gjennom årgangene.

Den sportslige planen vil bli revidert med jevne mellomrom. Nye revisjoner skal godkjennes av styret.

Faglig innhold er rettet mot trenere ift hvordan og hva man skal trene på for de ulike årskullene.