14 feb 2021 – Tønsberg :

Innkalling til DIGITALT årsmøte i Flint Tønsberg Håndball 2021

Styret innkaller herved til DIGITALT årsmøte i Flint Tønsberg Håndball. Vi bruker Microsoft Teams.

Årsmøtet avholdes 17 mars 2021 kl 18:00 på Teams

Påmelding til årsmøte gjøres ved å sende en e-post til Meet@flinthandball.no hvor du skriver navnet ditt og at du ønsker å motta innkalling med link til digitalt årsmøte for Flint Tønsberg Håndball. Påmeldingsfrist er 17 mars 2021 kl 15:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3 mars 2021 kl 18:00 til styreleder@flinthandball.no (Petter Dybdahl).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside ( www.flinthandball.no )

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Flint Tønsberg Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flint Tønsberg Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Flint Tønsberg sine lover ( Lov for Flint Tønsberg AIL ) . Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Flint Tønsberg Håndball kontaktes på 934 80 627 eller styreleder@flinthandball.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret