Grønn kategorien betyr kort fortalt at økonomi, planer og organisasjon er i.h.t. kravene til en Elite klubb. Derfor veldig hyggelig at Flint opprettholder sin grønne kategori for 2021/22.

Fire klubber i REMA 1000-ligaen for kvinner har så langt fått tildelt Elitelisens med sin kategori for kommende sesong. Videre tildelinger vil skje fortløpende utover våren etter hvert som klubbene avholder årsmøte og sender inn komplett dokumentasjon.

Tidligere søkte klubbene om Elitelisens hvert år. Nå beholder klubbene lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles. Rykker de ned til 2. divisjon blir de automatisk fratatt lisens, da ordningen bare omfatter lag i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.

REMA 1000-ligaen Kvinner:

  • Sola HK – Grønn kategori
  • Flint Tønsberg – Grønn kategori
  • Oppsal Håndball – Grønn kategori
  • Larvik HK – Gul kategori

https://www.handball.no/nyheter/2021/04/tildeling-av-elitelisens-2021-22/