Vi er veldig glad for å få med oss Mari Syvertsen som medisinsk ansvarlig for vårt Elitelag. Mari jobber for tiden som lege i Sandefjord kommune. Mari har valgt en idrettsfaglig retning og tok derfor kontakt med moderklubben for å få praksis. Idrettsfaglig medisinsk støtte er veldig verdifullt for klubben. En skadet spiller er en for mye.

Mari får med seg Espen Røkaas som medisinsk rådgiver. Med idrettslege, fysioterapaut og fysisk trener på laget skal vi bli enda bedre på skadeforebyggende arbeid og restitusjon dersom skade inntreffer. Det er ikke til å stikke under en stol at vi har vært plaget av skader og at noen av disse har vært alvorlige. Vi håper at dette skal minske antallet i fremtiden og at vi raskere skal få skadede spillere tilbake.

Celina Vatne, Sanne Hagen, Sofie Celius og Maria Kvannli er alle glade for å få med Mari Syvertsen på laget som medisinsk ansvarlig.