Med omikron i Tønsberg, de høyeste smittetallene vi har sett så langt på landsbasis, klassetrinn med mange smittede i Tønsberg og Vestfold, en overfylt intensivavdelingen på sykehuset, – så har Flint Håndball besluttet å utsette alle kamper for årgangene fra 2010 til 2015. Dette etter å ha konferert med kommunen, region sør, medisinsk smitteansvarlig i klubben. Treninger vil gå som normalt under gjeldende regler for alle årganger.

Dette er selvsagt en kjedelig beslutning å ta. Det er mange unge som vil bli skuffet. Risiko vurdering, vaksinasjon, samfunnshensyn ( ovefylt intensiv avdeling ) og konsekvenser for de som rammes ( 10 dagers karanetene ved omikron ) er bakgrunn for beslutningen.

De årganger/lag som er født 2009 og eldre vil vurdere vaksinasjonsgrad og risiko ift om disse også ønsker å utsette sine kamper til etter jul. Men p.t. skal disse spille kamper som normalt etter gjeldende smittevernsregler.