Flint raporterte tidligere i høst om trøbbel med økonomien etter at korona effekten hadde satt sitt preg på tallene. I slutten av september hadde vi sett underskudd 3 måneder på rad. Skulle denne trenden ha fortsatt så ville klubben være i likvditetstrøbbel i mars / april 2022. Risikoen var reell da tegnene til normale inntekter ikke var tilstede og refusjonene fra myndighetene var langt lavere enn forventet. De siste månedene har trenden imidlertid blitt snudd og etter november ser vi at vi igjen har et overskudd. Årsaken ligger i en tilnærmet normal situasjon med folk i hallen. Dette skapte solide overskudd i både oktober og november.

Når vi nå går inn i en ny usikker situasjon med smitte så har vi igjen en likvidtet som tåler en nestegning og uteblivelse av inntekter. Budsjettene for 2022 er justert ift korona usikkerhet. Dvs. vi antar at det vil være korona restriksjoner i 2022 og at vi ikke vil motta korona støtte. Budsjettet for 2022 skal vedtas av årsmøtet i mars.