Årsmøtet avholdes som tidligere annonsert 17 mars kl 18:00 i Flintstua / Rema 1000 Arena.

Årsmøtedokumentet inneholder alle dokumenter for årsmøtet med unntak av handlingsplan for 2022 som ligger som eget dokument. Dokumentene kan lastes ned her :

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Flint Tønsberg Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flint Tønsberg Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett og talerett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Flint Tønsberg sine lover ( Lov for Flint Tønsberg AIL ) . Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Flint Tønsberg Håndball kontaktes på 934 80 627 eller styreleder@flinthandball.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret