Sparebank 1 Sørøst-Norge har vært en viktig støttespiller for både Flint og mange andre organisasjoner opp gjennom årene. Banken har skapt en tydelig profil om å være engasjert i det som skjer lokalt. «Gi tilbake» og «samfunnsengasjement» er ord som fort faller inn når vi i Flint tenker på Sparebank 1.

Ekstra gledelig var det derfor at Sparebank 1 Sørøst-Norge nå har valgt å signere en 3 års samarbeidsavtale med Flint Håndball. Dette skaper en viktig forutsigbarhet som betyr mye for arbeidet i klubben.

Samarbeidsavtalen ble signert i lokalbanken på Olsrød Park sammen med lokal banksjef Inger Kristin Eide. Avtalen er en samarbeidsavtale og i dette ligger det at det helt riktig skal foregå et samarbeid. I Flint håper vi derfor flest mulig oppdager verdien av en lokalbank (Olsrød Park) og benytter deres tjenester. For å bidra til dette så sendte vi noen av våre spillere ut på en liten tur for å undersøke litt nærmere…