Årsmøte 2018 – Flint Tønsberg Håndball

Torsdag 15.mars kl 18:00 – Flintklubbhus
Link til årsberetning ligger i artikkel.

Årsberetningen Flint Tønsberg Håndball 2017 i .pdf format her

Årsmøtet er en viktig arena for å gjennomgå klubbens virksomhet og diskutere veien videre.

Derfor håper vi mange Flintmedlemmer finner veien til klubbhuset og storsalen når årsmøtene holdes.

Alle årsmøtene begynner kl. 18:00 på følgende dager:

  • Fotballgruppa – tirsdag 13. mars
  • Håndballgruppa – torsdag 15. mars
  • Hovedforening og Allidrett – torsdag 22. mars

Forslag som ønskes behandlet på et av årsmøtene må være mottatt av det aktuelle styret senest 2 uker før årsmøtet.

Saksliste og møtedokumenter vil bli tilgjengelig på den respektive hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

Årsberetningen Flint Tønsberg Håndball 2017 i .pdf format her