Går til Nøtterøy Laget har meldt overgang fra 1. mai 2011

Fra mai 2011 er denne spillergruppa en del av Nøtterøy Håndball.

Vi ønsker lykke til videre!

Skrevet av NTH