Info om treningsavgifter til spillere og foresatte, våren 2012

Vårens treningsavgifter er på vei til din e-post, eventuelt sendes det giro i posten.

IL Flint Håndball bruker Sparebank 1 sitt verktøy, Medlemsnett,  til fakturering. Oppmenn/økonomiansvarlige på hvert lag har ansvaret for å holde både laglistene/foreldrelistene ajour  til en hver tid.  For faktureringsansvarlig er det viktig at e-post –adressene til foreldre som skal betale fakturaen har riktige opplysninger.Skrevet av NTH

Treningsavgiftene faktureres to ganger i  året; 1. halvår i februar og 2. halvår i september. Medlemsavgiften til hovedforeningen, Flint Tønsberg AIL, faktureres en gang i året og for håndballen skjer dette om våren. Utsendelsen er det hovedforeningen som står for og Medlemsnett benyttes også her. Det skal kun betales en medlemsavgift pr medlem, og har man allerede betalt til håndballen skal man ikke betale også til for eksempel fotballen. For å drive organisert idrett må man være medlem av et idrettslag.

Treningsavgifter

Årsmøtet vedtok 15. februar følgende treningsavgifter for 2011:

  • under 10 år (første sesong): 1200 kr
  • under 10 år: 1800 kr
  • 11 år: 2100 kr
  • 12 år: 2800 kr
  • 13 år: 3200 kr
  • 14 og 15 år: 4000 kr
  • 16 år og eldre: 6000 kr
  • D5: 1800 kr

Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngste søsken. Treningsavgiften betales i 2 rater ( 1/2-parten høst og 1/2 parten vår).

Kriterier for betaling av treningsavgift

Kriterier for betaling av treningsavgift ble vedtatt på årsmøtet 2011. Er man registrert som medlem pr. 1. februar og 1. september må man betale treningsavgift. Starter man å spille håndball i en periode på to måneder etter ovennevnte datoer er man pliktig til å betale medlems- og treningsavgift for perioden man starter opp.

Etter to uker med trening plikter man å registrere seg som medlem i Flint Tønsberg AIL og Flint Tønsberg Håndball AL. Manglende betaling av treningsavgift vil bli fulgt opp i samarbeid med hvert enkelt lag sin oppmann eller økonomiansvarlig. Hvis du har spørsmål rundt treningsavgiften ta kontakt med lagets oppmann eller økonomiansvarlig.