Lagperm 4.0 FRITAGELSE VED VERV

4.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste
Det har i tidligere styrevedtak for håndballgruppa i Flint, blitt bestemt at pga. den
store arbeidsmengden som en del styreverv innbefatter, skal de personene som
innehar disse vervene, og deres familie (kone eller mann), slippe å delta på
fellesdugnader.
Disse fellesdugnadene kan for eksempel være:

  • sekreteriat- og kafeteriatjeneste eller kakebaking.
  • andre dugnader som laget har blitt pålagt av styret å utføre i forbindelse med
    felles arrangementer.

Dersom noen foreldre på et lag er tungt involvert i styre- eller underkomiteverv,
kan dette gjøre at de resterende foreldre på dette laget må stille flere ganger eller
evt. med begge foreldrene på ovennevnte arrangementer og lignende.
Følgende verv er fritatt:
Leder, styremedlemmer, foreldretrenere, leder og medlemmer av ungdomsutvalget.

4.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift
Håndballstyrets medlemmer og medlemmer av UU/SU betaler ikke for noen av
sine barn.
Foreldretrenere (ulønnet arbeid) med hovedansvar, samt foreldretrenere som aktivt
fungerer som trener på trening og kamp betaler ikke for sine barn som spiller på
laget hvor man er trener.