Lagperm 5.0 Mini – og Aktivitetsturneringer / Seriespill

Mini – og Aktivitetsturneringer / Seriespill

Se eget skriv fra NHF-Region Sør ( www.handball.no). Arrangeres etter gitte retningslinjer.