Lagperm 6.0 Arrangement

Lagperm 6.0 Arrangemant

I forbindelse med avvikling av mini- og aktivitetsturneringer, samt seriespill for aldersbestemte klasser, gjelder følgende for arrangementer i Slagenhallen eller Flint-hallen.

Foresatte må stille til følgende gjøremål:
1. Billettsalg
2. Kafeteria
3. Sekretariat
4. Kakebaking
5. Opprydding

Leder for arrangementskomiteen UU delegerer og fordeler de forskjellige oppgavene til forskjellige lag.
Det er oppmannens ansvar å skaffe de personer som det blir bedt om til forskjellige arrangement. Det er oppmannens plikt å fylle ut det skjemaet som viser hvilke personer som skal gjøre hva og når på et arrangement. Her skal det også stå hvem som skal rydde opp i hallen når det er ferdig spilt.

Det er laget egne skjemaer for både innkjøp, oppgjør av kasse, vaktlister og lignende. De nødvendige skjemaer vil være delt ut sammen med lagpermen, og skal ligge i denne til senere bruk.

Arrangementkomiteen skal bestå av:

Mini- og Aktivitetsturneringer:
Ansvarlig leder
Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar

Seriespill:
Ansvarlig leder
Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar

 

 

SJEKKLISTE FOR FLINT-/SLAGENHALLEN/ KAFETERIA.
På alle arrangementer hvor Flint håndball er arrangør (mini-og aktivitetsturneringer og vanlige seriekamper), dvs. er ansvarlig for sekretariat, kafeteria osv, SKAL flg. retningslinjer/ regler  følges!

  1. Rydde og feie tribuner, plukke opp søppel i hallen.
  2. Rydde og tømme søppel i garderober, toaletter og vestibyle.
  3. Rydde og feie kafeteria. Vaske kjøkken, tørke av border og sette opp stoler.
  4. Alt sekretariat utstyr (bord, stoler, måltavler og benker) skal settes tilbake på plass.

Vaktmester har store koster, søppelstativer, plastsekker osv. Ved større arrangementer som varer hele dagen og med mange personer, må søppel tømmes flere ganger. Man kan også rydde jevnlig i hallen (hente flasker og annet søppel).

Det er lagets ansvar, oppmann eller den foreldrekontakt som fordeler arbeidsoppgaver til arrangementet, å sette opp vaktliste som sørger for at navngitte personer har disse arbeidsoppgavene.

Styret har normalt en person tilstede på større arrangementer (teknisk arrangementsansvarlig og rådgiver). Det er imidlertid ikke meningen at denne personen skal rydde opp for de som har vært ansvarlig for arrangementet!!!
Dersom vi forlater hallen i dårlig ryddet stand, og vaktmester må rydde etter oss, vil Tønsberg kommune sende regning til håndballgruppa for vaktmesterens ryddearbeid. Denne regningen vil bli sendt videre til det laget som var ansvarlig for ryddingen! Dette gjelder Slagenhallen.