Maijubilanter :) Camilla (bildet), Katinka og Ellen Marie jubler ekstra i mai.

Disse jentene har nemlig fødselsdager inneværende måned.

Skrevet av NTH

Camilla Bach startet ballet allerede i dag med å fylle 20 år. Gratulerer med dagen!

Senere i måneden får hun følge av Katinka Kjølstad som blir 22 år den 8. mai og Ellen Marie Folkvord som også fyller 22 år. Datoen er 18. mai.

Vi gratulerer alle tre! Hurra!