Medlems og treningsavgifter

Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte.
Treningsavgiftene faktureres to ganger i året; 1. halvår i februar og 2. halvår i september. Medlemsavgiften til hovedforeningen, Flint Tønsberg AIL, faktureres en gang i året og for håndballen skjer dette i februar.
Utsendelsen er det FTH som står for og minidrett.no benyttes også her. Det skal kun betales en medlemsavgift pr medlem, og har man allerede betalt til håndballen skal man ikke betale også til for eksempel fotballen. For å drive organisert idrett må man være medlem av et idrettslag.

Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngste søsken. Treningsavgiften betales i 2 rater ( 1/2-parten høst og 1/2 parten vår).

Kriterier for betaling av treningsavgift

Kriterier for betaling av treningsavgift ble vedtatt på årsmøtet 2011. Er man registrert som medlem pr. 1. februar og 1. september må man betale treningsavgift. Starter man å spille håndball i en periode på to måneder etter ovennevnte datoer er man pliktig til å betale medlems- og treningsavgift for perioden man starter opp.

Etter to uker med trening plikter man å registrere seg som medlem i Flint Tønsberg Håndball AL. Manglende betaling av treningsavgift vil bli fulgt opp i samarbeid med hvert enkelt lag sin lagleder eller økonomiansvarlig. Hvis du har spørsmål rundt treningsavgiften ta kontakt med laget eller medlem@flinthandball.no
Medlemsavgift
16 år og nedoverkr 200,-
17 år og oppoverkr 300,-
Blir innkrevd av Flint Tønsberg Håndball. (FTH)
Treningsavgifter til FTH:
(fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa, sist justert april 2016)
J-G under 10 år (første sesong):kr 1 200,-
J-G under 10 år:kr 2 000,-
J-G 11 år:kr 2 400,-
J-G 12 år:kr 3 200,-
J-G 13 år:kr 3 600,-
J-G fom 14 år:kr 4 400,-
D3:kr 2 000,-