Nytt fra styret 2017

Her blir det lagt ut – Nytt fra stryret – Flint Tønsberg Håndball, så raskt som mulig etter styremøte.

11.mai.2017

12.juni.2017 (kommer)

Infomøte 13.juni.2017