Olaussen A/S + Flint = Sant I mange år har Olaussen støtte den jobben vi gjør for brede og elitehåndball i byen. Vi takker for støtten og er glade for at Olaussen A/S er med oss i 2014 også!

Olaussen rådgivende ingeniørkontor as er et rådgiverfirma innen

Byggeteknikk
Prosjektadministrasjon
Generell byggfaglig rådgivning

Skrevet av flintmarked