Visjon og verdier

Visjon:
Sammen skaper vi verdi

Forretningsidè:
SpareBank 1 Sørøst-Norge skal bidra til verdiskaping i lokalsamfunnene
gjennom å tilby et bredt spekter av finansielle tjenester, samt relevant
rådgiving til privatpersoner og bedrifter

Verdigrunnlag:
Kunden først – sammen er vi best!

Verdier:
Lærende
Engasjert
Nær