Spørsmål og svar Fr.Cup 2015

Legger inn spørsmål og svar ang. Fredrikstadcup 2015 her fortløpende.

Denne info er kommet fra Fredrikstadcup 13.1 se her 

Denne info er sent ut til alle lagledere 11.1 se her

20.1.15 – Hvert lag sin påmelder er satt opp som kontaktperson hos Fredrikstadcup og vil få all info Fredrikstad cup sender ut.

? – Har dere noen formening om når foreldre skal betale inn penger for at barna skal delta. Hva er fristen?

  • Svar: (NB nye datoer) Vi må ha betaling for A2/A3 cupkort innen: 31.jan for spillere/trenere Info om priser og innhold finner dere her Cupkort og Priser NB Trener og lagleder skal ha cupkort likt spillere.
  • Alle foresatte skal betale inn til lagets lagskonto. Lagleder overfører samlet til Flint sin cupkonto, senest og innen 2.mars 2470.28.03906 (merk med lag og antall – J03 20stk)
  • UU lager et skema for utfylling av deltakere det skal betales for, som lagleder fyller ut. Dette finner du her når det foreligger (medio jan.)

? –    Kan foreldre sove på skolen (utenom trener/lagleder/»ekstrahjelp»)? I så fall hvor mange?

Svar: Trener og lagleder har dette i prisen, A2/3 kort. Hvis det er behov for mer «hjelp» ved overnatting, må disse betale cupkort likt trener/lagleder. NB «Mammaer» til dette. Foreldre utenom dette må skaffe overnatting selv.

? –   Kan foreldre betale  avgiften og evt få tilgang på måltidene osv?

Svar: Ja det kan de, men kan ikke ligge over sammen med spillerne. dvs Det vil bli dyr mat. Vi anbefaler ikke dette.

? –   Hvor mange anbefaler dere sover sammen med barna (vi er 3 lag påmeldt)

Svar: Vi anbefaler 1 voksen pr. 5 barn. NB Alle som er med barna trener/foresatt skal ha politiattest.

? –  I speideren praktiseres det at de foreldre som blir med på overnattingstur over 2 netter må ha politiattest på lik linje som for lederne. Hva tenker dere om dette?

Svar: Alle som er med spillerne SKAL ha politiattest. Trener Lagleder Ekstraforeldre.

? – Når får vi vite hvor vi skal bo.

Svar: Info om hvor vi skal bo kommer ut på Fredikstadcup sine sider ila. april. Det vi vet er at alle fra Flint Tønsberg skal bo på samme skole.