Treningsavgifter

Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte.

kr. 200,- 16 år og nedover
kr. 300,- 17 år og oppover

Blir innkrevd av Flint Tønsberg Håndball. (FTH)

Treningsavgifter til FTH fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa.

Treningsavgifter blir fakturert halvt beløp i 1st uke september og halvt beløp 1st uke i februar.
Spiller som begynner i sesong faktureres for den sesong det er oppstart i.

Treningsavgiften pr.dd er som følgende:

Sist justert April.2016

J-G under 10 år (første sesong): kr 1 200,-
J-G under 10 år: kr 2 000,-
J-G 11 år: kr 2 400,-
J-G 12 år: kr 3 200,-
J-G 13 år: kr 3 600,-
J-G fom 14 år: kr 4 400,-
D3: kr 2 000,-

FTH bruker NIF sine systemer for medlemsregistrering og fakturering.