Treningsavgifter

Skrevet av NTH

Årsmøtet vedtok 28. februar følgende treningsvagifter for sesongen 2012/2013:

  • 6 år (første sesong): 1200 kr
  • under 10 år: 1800 kr
  • 11 år: 2100 kr
  • 12 år: 2800 kr
  • 13 år: 3200 kr
  • 14 år og tom 2. div.: 4000 kr
  • Elite: 6000 kr
  • D5: 1800 kr (styrevedtak)

Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngre søsken.