G99 status

Skrevet av nielsj

Spillerne har gått over til Teie Håndball.