Ut på tur, aldri sur! En buss-sjåfør, en buss-sjåfør....

…….det er en mann med godt humør!

Skrevet av flintmarked

Når Flintjentene reiser på kamper og turer, er det PR Norge Bussreiser og Taxibussen Tønsberg som frakter spillerne trygt fram. Vi takker for transport og turer og har det kjempefint på tur med dere!